15 jaar cliëntenparticipatie

15 jaar cliëntenparticipatie

Voorwoord van de voorzitters

Terug naar 2002 met Arnold den Hartog

De blik van Nico de Boer

Hoe doen gemeenten het?

Centr. Cliëntenraad - bellen met UWV

Verslag uit de regio's

Noord - netwerkplein en leesbaarheid

Noord-Holland Noord - meer privacy

Overijssel Gelderland-Noord

Utrecht Flevoland - complimenteren

Groot-Amsterdam - rolstoelperspectief

Den Haag Leiden - spijkers met koppen

Rijnmond - de menselijke kant

W-Brabant Zeeland - in de spiegel

M- & O-Brabant - luis in de pels

Limburg - wisseling van de wacht