Den Haag Leiden - spijkers met koppen

'Raadslid worden? Loop snuffelstage!'

Voor de raad Den Haag-Leiden (DHL) stond 2017 in het teken van op sterkte komen. De commissies pakten de draad weer op, overlegstructuren worden aangepast en wie de raad wil komen versterken, loopt eerst een tijdje mee. Edith Punt: ‘Dan wordt veel sneller duidelijk wat je kunt bijdragen.’

 

Edith Punt: 'Een raad verandert nu eenmaal voortdurend van samenstelling, omdat mensen weer werk vinden.'

‘Je kunt het inderdaad een soort snuffelstage noemen’, zegt vicevoorzitter Edith Punt van de CR Den Haag-Leiden (DHL). Sinds afgelopen jaar loop je, als je de raad wilt komen versterken, eerst een tijdje mee.

Selectie

Edith: ‘Als kandidaat-raadslid ben je aanwezig bij een commissie- of raadsvergadering, je praat met raadsleden – zo krijg je een beeld van wat het raadslidmaatschap in de praktijk inhoudt. Dat is voor beide partijen goed. Er zijn mensen die daarna zeggen: ‘Het is toch niet wat ik had gedacht’. En aan de andere kant: als het wél wat voor jou is, dan hebben de raad en jij meteen een vrij goed beeld van wat jouw bijdrage kan zijn.’ Overigens ben je er dan nog niet. Als het gaat om een vrije zetel in de CR DHL, heb je in de regel eerst nog een gesprek met de selectiecommissie, bestaand uit de voorzitter, vicevoorzitter en een derde raadslid. Die procedure geldt niet voor kandidaten die door achterbanorganisaties worden voorgedragen. Edith: ‘Zelf vertegenwoordig ik de VCP (Vakcentrale voor Professionals), een koepel voor 50 vakcentrales, die professionals vertegenwoordigt in onder meer het onderwijs, de zorg, de politie en de ambtenarij.’

Nieuwe expertises en commissies

Het afgelopen half jaar stond voor de raad in Den Haag en Leiden in het teken van het ‘op sterkte komen’, zoals Edith het formuleert. Er traden nieuwe leden toe, met nieuwe expertises op gebieden als ICT en Human Resources. En commissies, die door capaciteitsgebrek een periode stil hadden gelegen, werden nieuw leven ingeblazen. De uit nood samengevoegde commissie SMZ/K&S kwam weer tot leven, en werd kort daarop door voldoende bezetting zelfs weer gesplitst in een commissie SMZ en K&S. Ook de commissie Werkbedrijf pakte de draad weer op. In 2017 stelde deze commissie een plan op en ging op bezoek bij UWV Werkbedrijf. Resultaat: in 2018 krijgt de commissie een eigen plek op locatie, van waaruit ze enquêtes met bezoekers kan afnemen.

'We willen de cliëntenraad professionaliseren en zorgen dat ideeën landen in plaats van verdampen'

Scholing

Twee scholingsdagen, in juli en december, hadden ook de nodige impact. Edith: ‘Het gaf aanleiding om een werkgroep op te richten, die gaat werken aan het verbeteren van de manier waarop we met elkaar overleggen. Nu de raad op sterkte is, wil ze actiever voorstellen formuleren en zorgen voor betere overdracht om tastbare resultaten te kunnen behalen. Het is nu eenmaal een feit dat de raad voortdurend van samenstelling wisselt, omdat mensen weer werk vinden. Vaak blijven projecten dan ‘hangen’. Maar ook eenvoudige afspraken als per e-mailbericht één onderwerp behandelen, eerst even goed kijken wie je in cc meeneemt – dat zijn van die punten die helpen om ons als cliëntenraad verder te professionaliseren en te zorgen dat goede ideeën niet verdampen maar landen.’

Experiment

Zo was 2017 dus een jaar om het elan in de raad weer verder aan te wakkeren. ‘En wordt 2018 het jaar om spijkers met koppen te slaan’, zegt Edith. Helemaal compleet is de raad overigens nog niet. Voorzitter Marius Dijke schoof op de valreep van het nieuwe jaar door naar de Centrale Cliëntenraad. Edith: ‘Om dat tijdelijk op te vangen, zijn we een experiment begonnen met drie roulerende voorzitters. We evalueren medio 2018.’