Rijnmond - de menselijke kant

'Ze vragen oprecht: wat vind je leuk om te doen?'

Op de open dag voor WIA-klanten in oktober ontmoetten UWV-medewerkers, UWV-cliënten en cliëntenraadsleden elkaar in een sfeer van oprechte interesse en openheid. ‘Het is goed dat de uitkeringsinstantie op zo’n moment een gezicht krijgt. Het stimuleert je om vooruit te komen’, vertelt Sanne Ooms van de CR Rijnmond.
 

Sanne Ooms: 'Het leven begint weer leuk te worden en er is uitzicht op herstel.'

Sanne Ooms (29) is sinds augustus 2017 als secretaris actief in de Cliëntenraad Rijnmond (CR-R). ‘Ik had niet verwacht dat het zo leuk zou zijn’, zegt ze. ‘Het is goed voor je ritme, je doet veel nieuwe sociale contacten op en je doet zinvol vrijwilligerswerk.’

Open dag

Met veel plezier denkt de raad terug aan de open dag die UWV op 27 oktober 2017 organiseerde voor WIA-klanten. Honderd WIA-klanten volgden er workshops en namens de cliëntenraad waren Floris Ravesteyn, Herman Onvlee en Sanne aanwezig. Sanne: ‘Veel cliënten kenden de raad niet. Het was leuk om mensen te informeren over de raad.’

‘Het is goed voor je ritme, je doet veel nieuwe sociale contacten op en je doet zinvol vrijwilligerswerk’

Schematisch

Doel van de open dag voor het UWV was om in contact te komen met WIA–klanten en te kijken hoe je met elkaar een stap, of stappen, vooruit kunt maken. In het vinden van werk of re-integratie, bijvoorbeeld. Zo kon je in workshops een beter beeld krijgen van welke fases je daarvoor moet doorlopen. Sanne: ‘Dat is heel nuttig. Maar aan de UWV-kant is de benadering wel nogal schematisch. In hun beleving maakt de cliënt een customer journey die bestaat uit verschillende fases. Maar de cliënt zelf ervaart dat vaak niet zo. Daar kun je als CR het UWV attent op maken. Het gebeurt regelmatig dat zo’n traject dan wordt aangepast.’

Hart voor hun vak

‘De open dag was goed om WIA-klanten voor te lichten’, zegt Sanne. Wat ik er verder goed aan vind, is dat de uitkeringsinstantie op zo’n moment een gezicht krijgt. Via de telefoon gaat de non-verbale informatie verloren. Nu kon je gewoon direct met UWV-medewerkers praten. Dan merk je dat het mensen zijn met hart voor hun vak.

Zij willen gewoon graag dat jij duurzaam werk vindt. Ze vragen oprecht: wat vind je leuk om te doen? Dat er mensen zijn die het belangrijk vinden wat jij leuk vindt, dat is… belangrijk! Zeker als je in een uitkering zit en toch wel kwetsbaar bent. Dat maakt het volgende contact met jouw arbeidsdeskundige gemakkelijker. Het stimuleert je om vooruit te komen.’

'Hier krijgt de uitkeringsinstantie een gezicht'

Stapje voor stapje

Zelf heeft Sanne een Wajong-uitkering. Elf jaar geleden bleek ze te lijden aan een chronische aandoening van haar immuunsysteem. Ze studeerde wel af als psycholoog, maar haar situatie verslechterde dusdanig dat ze in een uitkering terecht kwam. Maar: ‘Mijn conditie wordt stapje voor stapje beter. Ik ben niet meer halverwege de dag helemaal kapot. Het leven begint weer een beetje leuk te worden en er is uitzicht op herstel. Zo is het voor mij nu ook mogelijk om het werk in de CR te doen.’

Afspiegeling

Op de open dag lukte het goed om mensen te interesseren voor de cliëntenraad. Sanne: ‘Er zijn sindsdien drie nieuwe raadsleden bijgekomen. Ik hoop dat we de cliëntenraad Rijnmond in 2018 verder kunnen uitbreiden en dat we er meer vrouwen en mensen uit minderheden bijkrijgen. Dan wordt de cliëntenraad nog beter een afspiegeling van de mensen die wij vertegenwoordigen.’