Groot-Amsterdam - rolstoelperspectief

'Het valt je pas op, als je zelf wat mankeert'

Na onderzoek door de CR Groot-Amsterdam werd het UWV-kantoor aan de Delflandlaan beter toegankelijk gemaakt voor rolstoelgebruikers. Een ander belangrijk resultaat in 2017 was het bijwonen van de spiegelgesprekken tussen UWV-medewerkers en cliënten. Ineke van Gestel: ‘Het levert precies op waar we ons altijd hard voor maken: persoonlijk contact en wederzijds begrip.

 

Ineke van Gestel: 'We blijven de vinger aan de pols houden.' 

Ineke van Gestel is inmiddels zes jaar lid van de Groot-Amsterdamse cliëntenraad. Haar motivatie om actief te worden in de CR, komt voort uit haar eigen ervaringen met UWV. In het contact met de organisatie was er aanvankelijk verwarring rond haar sollicitatieplicht. Maandenlang gingen brieven en telefoontjes heen en weer, tot er dan toch duidelijkheid kwam. Ze realiseerde zich hoe belangrijk goede communicatie is in gevoelige situaties als deze. ‘Door naar elkaar te blijven luisteren, kunnen we de dienstverlening voor iedereen verbeteren. Zowel de cliënt als de medewerker van het UWV is gebaat bij duidelijkheid en heldere communicatie.’

‘Er bleek helemaal geen rekening gehouden met het perspectief van de rolstoelgebruker’

Kijken vanuit de rolstoel

In 2017 kwam het volgende signaal binnen: de locatie Delflandlaan bleek slecht toegankelijk voor rolstoelgebruikers. De cliëntenraad ging op onderzoek uit. Niet zomaar een onderzoek. Ineke en haar team verplaatsten zich letterlijk naar de rolstoel. Naar de zithoogte van de doelgroep. Door dit te doen, realiseerde Ineke zich dat ‘dingen je pas opvallen als je zelf wat mankeert’. Stickers met informatie bleken niet zichtbaar voor rolstoelgebruikers. Ook was de balie van de receptie te hoog. ‘De cliënt in rolstoel moet omhoogkijken, wat voor ons een vreemd gevoel gaf. Je moet moeite doen om de ander te kunnen zien.’

Als partners
Het advies van de cliëntenraad werd goed ontvangen door de managers van het UWV en leidde tot twee belangrijke resultaten. Ten eerste werden direct kleine aanpassingen gerealiseerd zoals de bestikkering in het gebouw en bij de balie. Daarnaast zijn er in de toekomst verbouwplannen voor het gebouw. Die moeten leiden tot een betere toegankelijkheid van het gebouw, ook voor rolstoelgebruikers. De cliëntenraad wordt betrokken bij de uitvoering van de plannen. ‘We willen de vinger aan de pols houden. Gelukkig is er een goede relatie opgebouwd met managers van het UWV. Het is fijn om als partner te worden behandeld en dat we naar elkaar luisteren. We hebben ten slotte met elkaar te maken.’

'De UWV-medewerker nam zich voor vaker een compliment te geven'

Spiegelgesprekken

Sinds anderhalf jaar vinden de zogeheten spiegelgesprekken plaats in Groot-Amsterdam. Medewerkers van het UWV gaan met cliënten in gesprek over de dienstverlening. De ontmoetingen zijn in beider belang. Cliënten krijgen nog eens te horen hoe het allemaal precies werkt; UWV-medewerkers doen inzichten op waarmee ze hun dienstverlening kunnen verbeteren.

Ter harte
Ineke: ‘Tijdens een spiegelgesprek vertelde een cliënt dat ze altijd te horen krijgt hoe het anders moest. En waarom zij het elke keer verkeerd doet. Ze zou ook eens een compliment willen krijgen van het UWV. De medewerker van het UWV vertelde na het gesprek dat ze dit ter harte neemt en vaker een compliment gaat geven. Het kost niets maar levert heel veel op. Dit is precies waar wij ons als cliëntenraad Groot-Amsterdam hard voor maken.’