Cliëntenraad UWV jaarverslag 2019

Dat 2019 een veelbewogen jaar was, staat voor ons buiten kijf. Vol overtuiging hebben de raadsleden van de UWV cliëntenraden gewerkt aan de verbetering van de dienstverlening van UWV. Soms ging dat van een leien dakje, soms ook met horten en stoten.

Dit jaar is het centrale thema van ons jaarverslag dan ook passend: ‘Werk in uitvoering’. Als cliëntenraadsleden werken we voortdurend aan de verbinding tussen UWV en haar cliënten. Soms voelt het alsof de meerwaarde van ons werk nog niet voldoende wordt gezien. Maar we blijven altijd vol goede moed – en geregeld met veel succes – werken aan een betere dienstverlening.

Hoe betrokken onze raadsleden zich voelen bij hun medecliënten, laten de cijfers en verhalen in dit jaarverslag wel zien! In 2019 ontvingen we honderden signalen van cliënten, bezochten we meer dan honderd klantdagen, banenmarkten en inloopmiddagen en gaven we – gevraagd of ongevraagd – bijna vijftig keer advies aan UWV.

Dit jaarverslag is tot stand gekomen in een tijd waarin wij elkaar door het coronavirus niet fysiek konden ontmoeten. De interviews hebben we daarom telefonisch of via beeldbellen afgenomen en in plaats van nieuwe foto’s, zijn er van bestaande foto’s tekeningen gemaakt. Ondanks deze extra uitdagingen, geeft dit jaarverslag een goed beeld van de waardevolle inbreng die wij als cliëntenraden in 2019 hebben geleverd. Dat hopen we in 2020 nóg meer te doen, zelfs al moeten we als gevolg van het coronavirus veel maanden met activiteiten missen.

Wij wensen u veel leesplezier!

Het redactieoverleg

Het raadswerk in 2019 uitgedrukt in cijfers

2019 in cijfers

De centrale cliëntenraad maakt zich hard voor een eerlijke behandeling van alle UWV-cliënten

Centrale cliëntenraad

‘Om goed te functioneren, moet de raad een thuisbasis zijn voor haar leden’

Den Haag & Leiden

Meer persoonlijk contact helpt cliënten in Gelderland Midden & Zuid

Gelderland Midden & Zuid

‘In Groot Amsterdam zijn we behoorlijk daadkrachtig’

Groot Amsterdam

Het geheim van Limburg

Limburg

Van tekentafel naar uitvoering kan sneller in Midden- & Oost-Brabant

Midden- & Oost-Brabant

‘Een warme overdracht tussen UWV en gemeenten haalt de druk bij cliënten weg’

Noord

De cliëntenraad Noord-Holland Noord haalde ervaringen op bij de Werkpleinen

Noord-Holland Noord

‘Eén loket voor alle vragen’

Overijssel & Gelderland Noord

Geen commissies, maar wél resultaat

Rijnmond

‘Een goede introductie voor nieuwe raadsleden is cruciaal voor een goed functionerende raad’

Utrecht & Flevoland

‘Het wilde er bij UWV niet in dat ik mijn zoon vertegenwoordigde’

West-Brabant & Zeeland