Overijssel & Gelderland Noord

‘Eén loket voor alle vragen’

Eén loket waarachter verschillende divisies direct met elkaar kunnen schakelen. Zodat de klant zich gehoord voelt, niet tien keer hetzelfde verhaal hoeft te vertellen én snel duidelijkheid krijgt. Dit idee wordt getest met de Expeditie in Apeldoorn. De raad Overijssel & Gelderland-Noord was het afgelopen jaar nauw betrokken bij deze Expeditie. Raadsleden Mary Slok en Jan Taco Bosma vertellen Dick Tolsma van het redactieoverleg meer over de Expeditie en waar hun raad zich het afgelopen jaar verder mee bezig heeft gehouden.

Mary Slok, Overijssel & Gelderland Noord

Expeditie WIA 

‘Voor mij was de Expeditie in Apeldoorn een van de belangrijkste dingen waar de raad zich dit jaar mee bezig heeft gehouden’, vertelt Jan Taco. ‘De projectleider van de Expeditie heeft onze raad het afgelopen jaar meegenomen in de doelstellingen van dit project en gevraagd om mee te denken over een goede aanpak.’   

Op het UWV-kantoor in Apeldoorn wordt geëxperimenteerd met het creëren van één loket voor de cliënt. Achter de schermen werken de medewerkers van de verschillende divisies samen op één werkvloer, zodat het proces voor de cliënt veel soepeler verloopt. Jan Taco: ‘Je ziet hoe op UWV-kantoren divisies langs elkaar heen werken en welke consequenties dat heeft voor cliënten. Ik vind het daarom ontzettend belangrijk dat er een betere samenwerking tot stand komt tussen de divisies, zodat de cliënt hier de vruchten van plukt.’ 

'Als het met deze pilot lukt om meer duidelijkheid te creëren voor cliënten, zou dat voor onze raad een enorm succes zijn'

Laatst is de directie van UWV bij de Expeditie op bezoek geweest en zij waren enthousiast over wat ze zagen, vertelt Jan Taco. Maar hij ziet ook dat er binnen de regiokantoren heel verschillend wordt aangekeken tegen deze pilot: ‘Dat heeft alles te maken met het durven loslaten van vaste patronen en het lef om het anders te doen. Als het met deze pilot lukt om verandering teweeg te brengen in de afstemming tussen divisies en meer duidelijkheid te creëren voor cliënten, zou dat voor onze raad een enorm succes zijn.’

Neem iemand mee

In 2019 heeft de commissie Sociaal Medische Zaken ook niet stil gezeten. ‘De divisie Uitkeren van UWV heeft ons gevraagd te onderzoeken wat de toegevoegde waarde is van een uitkeringsdeskundige op het inloopspreekuur bij het WERKbedrijf’, vertelt Mary. 

Jan Taco Bosma, Overijssel & Gelderland Noord

Daarnaast heeft de commissie SMZ dit jaar aandacht besteed aan het ‘Neem iemand mee’ project. Doel van dit project is om mensen aan te moedigen om, als ze een afspraak hebben met een verzekeringsarts of arbeidsdeskundige van UWV, iemand mee te nemen naar deze afspraak. Want twee horen nou eenmaal meer dan één.  

'Als raad heb je een belangrijke rol in het uitleggen vanuit welke context UWV bepaalde beslissingen neemt'

Transparantie  

Het is duidelijk dat de raad Overijsel & Gelderland-Noord de cliënt altijd centraal stelt en diens stem in de organisatie wil laten horen. ‘Maar het is daarbij wel belangrijk om aan te geven dat UWV niet alles kan regelen wat je graag wil. UWV heeft nou eenmaal een toetsende rol en moet zich aan beleid en regels houden. Als raad heb je een belangrijke rol in het uitleggen vanuit welke context UWV bepaalde beslissingen neemt’, aldus Jan Taco. Mary sluit zich daarbij aan: ‘Het heeft te maken met transparantie. “Nee” is ook een antwoord, als je maar kan uitleggen waarom.’

Plannen voor 2020  

Dit jaar staan er een aantal dingen op de agenda van de raad Overijssel & Gelderland-Noord. Zo geeft Mary aan dat de raad graag betrokken wil worden bij de pilots rondom het verkorten en verduidelijken van de doorlooptijd bij Bezwaar & Beroep. ‘We willen onderzoeken welke vragen er leven bij cliënten, mensen uitnodigen om hun ervaringen te delen en in de gaten houden hoe de eerste pilots lopen. Het zou helemaal mooi zijn als we deze pilots ook kunnen koppelen aan het “één loket” idee, zoals bij de Expeditie.’  

'Ik zou het heel mooi vinden als de raden meer gebruik gaan maken van elkaars expertise'

Jan Taco vertelt dat hij zich dit jaar weer wil richten op de Expeditie en de eerste resultaten daarvan. ‘Verder wil ik ook aandacht besteden aan de positie van cliënten die boven de 50 zijn. Deze groep heeft vaak veel moeite met het vinden van een baan. Dit heeft voor een groot deel te maken met de manier waarop UWV deze mensen begeleidt en hier valt veel verbetering in te behalen’.  

‘Ik zou het heel mooi vinden als de raden meer gebruik gaan maken van elkaars expertise. Dat is denk ik ontzettend belangrijk. Zeker als het gaat over het UWV-breed uitrollen van regionale pilots, zoals de Expeditie, zijn de cliëntenraden daar een ontzettend belangrijke schakel in’, voegt Mary toe. Tot slot heeft Mary nog één grote wens: ‘Ik hoop dat de ontschotting, welke op een aantal plekken binnen UWV al in gang is gezet, de komende tijd ook zijn intrede kan doen binnen de cliëntenraden.’