Groot Amsterdam

‘In Groot Amsterdam zijn we behoorlijk daadkrachtig’

Ineke van Gestel is een veteraan in de cliëntenraad Groot Amsterdam. Na maar liefst acht jaar zit in mei haar tijd als raadslid erop. Else te Brake van het redactieoverleg van de cliëntenraden kijkt met Ineke terug op 2019: haar laatste jaar als cliëntenraadslid.

Ineke van Gestel, Groot Amsterdam

Else: ‘Hoe ben je in de cliëntenraad terechtgekomen?’ 

Ineke: ‘Ik had een WW-uitkering, maar werd ziek en kwam een tijdje in de Ziektewet terecht. Toen ik beter werd, kon ik terug de WW in. Alles wat eerst goed ging, ging nu fout. Steeds als ik met UWV belde, was ik de hele dag chagrijnig en van slag. Ik dacht: ik kan wel op de bank blijven zitten mokken, maar ik kan die boosheid ook omzetten in iets constructiefs. Zo wilde ik voorkomen dat anderen tegen dezelfde dingen aanliepen als ik. En ik had mazzel: de cliëntenraad Groot Amsterdam zocht leden.’ 

Else: ‘Heb je een specifieke functie in de raad?’  

Ineke: ‘Ik heb het altijd leuk gevonden om veel te doen. In de loop der jaren heb ik dan ook alle functies vervuld, behalve die van voorzitter. Vanaf het begin ben ik secretaris geweest. Later werd ik ook webmaster, coördineerde ik de werkgroepen Sociaal Medische Zaken en Klant & Service en zat ik in de selectiecommissie.’  

Vooral Ineke’s rol in de selectiecommissie bleek in haar laatste jaar bij de cliëntenraad van belang. Begin 2019 had Groot Amsterdam nog maar  6 leden, waar dat er maximaal 16 kunnen zijn. Te weinig, dus er moest hard worden geworven. 

'Om een goed cliëntenraadslid te zijn moet je meer kunnen dan ingewikkelde stukken lezen. Je moet ook sociale vaardigheden hebben, goed kunnen luisteren en zelf met ideeën komen'

Else: ‘Hoe hebben jullie dat aangepakt?’  

Ineke: ‘In navolging van de cliëntenraad Gelderland Midden & Zuid lieten we een oproep in de Werkmap plaatsen. Dat hebben we in nauw overleg gedaan met het WERKbedrijf, de afdeling van UWV die zich bezighoudt met arbeidsbemiddeling en re-integratie. Het WERKbedrijf hielp ons in de Werkmap een specifieke doelgroep te zoeken. We wilden namelijk wel een selectie maken, omdat we geen honderden reacties wilden krijgen.’ 

Else: ‘Ik ben zelf altijd wat idealistisch: iedereen die in de cliëntenraad wil, moet erin kunnen.’  

Ineke: ‘Het is ook niet zo dat we een heel strak profiel hadden waaraan kandidaten moesten voldoen. Het zou verkeerd zijn als er alleen maar hbo’ers in aanmerking zouden komen voor een plek in de raad. Om een goed cliëntenraadslid te zijn moet je meer kunnen dan ingewikkelde stukken lezen. Je moet ook sociale vaardigheden hebben, goed kunnen luisteren en zelf met ideeën komen.’ 

'We kletsen niet alleen, maar kijken ook welke acties we in gang kunnen zetten'

Else: ‘Wat is kenmerkend voor de cliëntenraad Groot Amsterdam?’  

Ineke: ‘Na het wervingsproces hebben we nu 13 leden. Ik vind dat we behoorlijk daadkrachtig zijn. We kletsen niet alleen, maar kijken ook welke acties we in gang kunnen zetten.’ 

In 2019 uitte die Amsterdamse daadkracht zich bijvoorbeeld in een strijd om de folderrekken terug te krijgen op de Werkpleinen. De informatie die daarin te vinden was, staat nu online. Maar veel cliënten waren daar niet blij mee, concludeerde Groot Amsterdam uit interviews met cliënten op de Werkpleinen. 

Else: ‘Verwacht UWV niet dat een groot deel van de cliënten gewoon alles online doet?’  

Ineke: ‘Jawel, maar een ander groot deel wil toch ook graag een papieren folder – zelfs als ze alles online doen. En voor digibeten is het al helemaal een struikelblok wanneer alle informatie over uitkeringen alleen nog online te vinden is. Daarom hebben we de locatiemanager in Amsterdam geadviseerd om de folderrekken terug te plaatsen. We willen graag in gesprek met de manager over wat voor soort folders mensen dan willen en hoe we dat kunnen vormgeven. Dat gesprek stond gepland, maar is nu uitgesteld. Dus daaraan blijf ik in mijn laatste maanden als cliëntenraadslid werken!’