Limburg

Het geheim van Limburg

De cliëntenraad Limburg krijgt veel gedaan. Zo was de raad afgelopen jaar betrokken bij de oprichting van een succesvolle werkgroep om UWV-cliënten beter op de hoogte te stellen van minimaregelingen. En gaven de Limburgers een inmiddels in heel het land gewilde folder uit over de cliëntenraden. Het geheim van Limburg? Relatiebeheer, vertrouwt voorzitter Pim van Zanten toe aan secretaris Theo Wilms.

Pim van Zanten, Limburg

‘Theo, ben je je scheerapparaat kwijt?’, lacht Pim. Waar de twee elkaar gewoonlijk regelmatig bij de Limburgse raadsvergaderingen zien, hebben ze elkaar nu een paar maanden moeten missen. Tijdens het videogesprek blijkt er sindsdien een baardje te zijn verschenen op Theo’s normaal gesproken gladgeschoren gezicht.  

Dienstbaar opstellen 

Theo komt ter zake: ‘Hoe zie jij jouw rol in onze raad, Pim?’. ‘Ik ben voorzitter, maar ik ben niet de baas. Mijn rol is eigenlijk het bij elkaar houden van de raad en het stimuleren van de leden. Ik draag natuurlijk dingen aan en doe voorstellen waar de raad over kan stemmen. Maar het belangrijkst vind ik dat iedereen zijn zegje kan doen. En als de raad zegt: “Prima dat jij rechtsaf wil, maar wij willen allemaal linksaf”, dan respecteer ik dat.’ 

‘Ik herken dat als secretaris ook’, vertelt Theo. ‘Anderen weten veel meer over de regeltjes van UWV dan ik. Maar ik stel me dienstbaar op en zorg dat anderen kunnen functioneren. Daar haal ik voldoening uit.’ Pim: ‘Precies: secretaris of voorzitter, je hebt een dienende functie.’  

'Veel mensen weten niet wat een cliëntenraad is. Dus wij dachten: laten we eens duidelijk opschrijven wat we doen en voor wie, en dat een beetje professioneel vormgeven'

Vragen uit heel het land 

In heel het land staat de cliëntenraad Limburg in hoog aanzien, merkt Pim. ‘Ik word in landelijke overleggen vaak aangesproken door mensen die vinden dat we dingen goed gedaan hebben.’ ‘Ik krijg van raadsleden uit andere districten ook vaak de vraag hoe wij tegen dingen aankijken’, vult Theo aan. Dat heeft onder andere te maken met een succesvolle werkgroep minimabeleid, die in 2019 van start ging. En met een handige folder die Limburg maakte voor hun gesprekken met cliënten van UWV. Pim: ‘Veel mensen weten niet wat een cliëntenraad is. Dus wij dachten: laten we eens duidelijk opschrijven wat we doen en voor wie, en dat een beetje professioneel vormgeven. Nu de folder klaar is, word ik er op het voorzittersoverleg door raden uit heel het land naar gevraagd!’ 

Relatiebeheer 

Dat de cliëntenraad Limburg zoveel weet te bereiken, komt mede doordat de raadsleden veel doen aan wat Pim “relatiebeheer” noemt. ‘Voor ons is dat een belangrijk onderwerp. En dan heb ik het met name over de relatie met de managers van UWV. Van begin af aan heb ik benadrukt hoe belangrijk het is om samen door één deur te kunnen en respect te hebben voor elkaars standpunt.’  

Veranderingen Wet Wajong 

Afgelopen jaar lag de focus hierbij vooral op de relatie met de managers Sociaal Medische Zaken. Pim: ‘Eind 2019 werd bekend dat er veranderingen in de Wet Wajong worden doorgevoerd. Zulke veranderingen leiden vaak tot een hoop onrust. Daar komt nog bij dat de groep Wajongers heel divers is en de veranderingen verschillende dingen betekenen voor verschillende mensen. We vonden het belangrijk om daarover in gesprek te gaan met SMZ.’  

'Voorheen stapten wij altijd zelf op de managers af, maar inmiddels komen ze ook uit zichzelf naar ons toe om advies te vragen'

In het rond filosoferen  

‘Wat we gedaan hebben is een benen-op-tafel-overleg. Eigenlijk filosoferen we dan wat in het rond, zonder dat het direct zwart op wit gezet wordt. De raadsleden en managers kunnen op die manier heel vrij bespreken hoe ze over dingen denken.’ ‘Het is informeel’, beaamt Theo, ‘zij voelen zich vrijer en wij ook.’ Zulke vrije gesprekken blijken goed te zijn voor de band tussen de cliëntenraad en UWV. Pim: ‘Voorheen stapten wij altijd zelf op de managers af, maar inmiddels komen ze ook uit zichzelf naar ons toe om advies te vragen.’  

Werk in uitvoering 

Theo: ‘Op welke manier is jouw werk binnen de districtsraad werk in uitvoering?’ Pim: ‘Voorzitter zijn is altijd werk in uitvoering. Je kunt wel zeggen: ik ga even lekker achterover zitten, maar dat werkt niet. Ik zie de ontwikkeling van de raadsleden ook als een soort werk in uitvoering. Ik wil al mijn raadsleden graag de kans geven om zich te ontwikkelen, bijvoorbeeld door een cursus te volgen. Zo doet de raad ook meer kennis op. Dat is heel belangrijk, want als je ergens niets van afweet kun je er ook niet over adviseren.’  

'Over een paar maanden gaan de WERKbedrijven het heel druk krijgen. Dus daar zal straks voor ons ook het zwaartepunt liggen'

WERKbedrijven 

Op dit moment liggen de vergaderingen van Limburg door de coronamaatregelen tijdelijk stil. ‘Maar als we dadelijk weer kunnen beginnen, wat staat er dan in de steigers?’, vraagt Theo zich af. ‘Het eerste waar we mee bezig moeten zijn de WERKbedrijven’, vindt Pim. ‘UWV verwacht een hoos aan WW-aanvragen van mensen die door de huidige situatie zonder werk komen te zitten. Maar dat is pas de eerste stap. Stap twee is om die mensen weer aan het werk te krijgen. Over een paar maanden gaan de WERKbedrijven het heel druk krijgen. Dus daar zal straks voor ons ook het zwaartepunt liggen.’