Limburg - wisseling van de wacht

'Een nieuwe raad op stoom brengen, heeft tijd nodig'

In 2016 en 2017 verlieten veel bevlogen leden de Limburgse raad omdat hun maximale zittingstermijn erop zat. Het afgelopen jaar stond dan ook in het teken van opnieuw opbouwen van datgene waar DC Limburg van oudsher goed in is: ‘In een gezellige sfeer hard werken om UWV van gevraagde en ongevraagde adviezen te voorzien.’
 

Theo Wilms: 'Onze inloopspreekuren vinden navolging in andere districten.'

‘Als je zeven, soms wel acht jaar in de districtsraad hebt gezeten, dan zegt dat iets. Dan heb je er twee termijnen opzitten waarin je je hebt ingezet voor de goede zaak. En dan heb je dat hoogstwaarschijnlijk ook op een goede manier gedaan. Wij hebben in ieder geval het stokje overgenomen van een aantal zeer bevlogen mensen die met pijn in het hart de raad verlieten.’
Theo Wilms, sinds medio 2017 de nieuwe secretaris van de DC Limburg, wil maar zeggen: een praktisch nieuwe raad op stoom brengen, heeft tijd nodig. Theo: ‘In anderhalf jaar tijd hebben we tien leden moeten vervangen. Dat betekent voor ons allemaal dat je weer moet wennen aan elkaar, en aan het raadswerk.’

Inloopspreekuren

Niet dat de raad heeft stilgezeten. Theo: ‘We hielden bijvoorbeeld ook in 2017 inloopspreekuren bij de afdelingen SMZ en Werkbedrijf. Aan de hand van vragenlijsten vragen we UWV-cliënten als ze uit hun afspraak komen, hoe die is verlopen. Hoe zijn ze behandeld, hoe was de bejegening? Die signalen bundelen we en bespreken we in onze commissies. Op basis daarvan wordt besloten of we advies uitbrengen bij UWV. Het initiatief om inloopspreekuren te organiseren, heeft inmiddels navolging gekregen in andere districten.’

'Ook onze ongevraagde adviezen worden gewaardeerd en gebruikt'

Naar elkaar toegegroeid

Pim van Zanten, per 2018 voorzitter en inmiddels anderhalf jaar actief in de raad, zegt: ‘Er kon voorheen in de raad wel eens een beetje weerstand bestaan tegen UWV. Dat is nu een stuk minder. We delen met elkaar het inzicht dat we ’t samen moeten doen. Willen we vooruitkomen, dan moet het van twee kanten komen. UWV vraagt ons nu ook: kijk daar eens naar, hoe zien jullie dat? Onze, ook ongevraagde, adviezen worden gewaardeerd en gebruikt. Je kunt wel zeggen dat we het afgelopen jaar meer naar elkaar zijn toegegroeid.’