M- & O-Brabant - luis in de pels

'Als raadsleden kunnen wij vrijer onze mening geven'

Op de activiteitenkalender een activiteit uitzoeken, bezoeken en daar een constructief en beknopt belevingsverslag van maken. Met tops en tips, waar werkgevers, werkzoekenden en UWV mee verder kunnen. De in 2016 ingezette belevingsverslagen werden ook in 2017 veel gemaakt door de CR Midden- en Oost-Brabant. ‘Ze worden positief ontvangen en onze adviezen worden uitgevoerd.’
 

André van Kemenade: ‘Onze belevingsverslagen zijn nooit langer dan een A4-tje.'

Zo eenvoudig en effectief kan het zijn. Je kijkt elk kwartaal op de activiteitenkalender van de werkbedrijven van UWV. Maar je kijkt ook op flexwerksite servicepuntflex, waar je, naast UWV, ook de activiteiten van partners van UWV kunt vinden. Daar selecteer je een of meerdere activiteiten - bijvoorbeeld een speeddate of netwerkplein. Vervolgens stem je af met de UWV-manager in kwestie: is het zinvol om deze activiteit te bezoeken? Zo ja, dan wordt de bijeenkomst door de districtsraad bezocht en ‘gerecenseerd’.

Waarom is dit belangrijk?

Raadslid en secretaris André van Kemenade: ‘Wij vinden het belangrijk dat UWV een realistisch beeld krijgt van hoe cliënten de dienstverlening van UWV ervaren. Dat kan UWV direct aan de deelnemers vragen, maar wij denken dat wij als leden van de cliëntenraad iets vrijer onze mening kunnen geven en dat de feedback daarmee van grote waarde kan zijn. Voor direct betrokken cliënten is het minder gemakkelijk om objectieve feedback te geven. Een oud spreekwoord luidt tenslotte: ‘wiens brood men eet, wiens taal men spreekt’.’

'We vinden het belangrijk dat UWV een realistisch beeld krijgt van hoe cliënten de dienstverlening ervaren'

Hoe selecteerden jullie in 2017?

‘In 2017 hebben we getracht activiteiten te bezoeken die nadrukkelijk gericht waren op 50-plussers. Dit was een doel op zich omdat, met de invoering van de ‘nieuwe’ dienstverlening, de leeftijdsfactor is losgelaten. Dat betekent, bijvoorbeeld, dat je als 50-minner ook gebruik kunt maken van diensten die voorheen specifiek op 50-plussers waren gericht. Op zich is het natuurlijk prima als er op die manier meer maatwerk kan worden geboden. Als het maar niet ten koste gaat van 50-plussers.’

'We hebben meerdere malen kunnen constateren dat onze adviezen werden uitgevoerd'

Hoe ga je nu precies te werk?

‘Van elke bezochte activiteit maken we een kort belevingsverslag, nooit meer dan een A4-tje. Daarin beschrijven we hoe het evenement is georganiseerd en hoe het is verlopen. We geven vervolgens aan wat we als pluspunten hebben ervaren – de ‘tops’. En we eindigen met de ‘tips’ – de mogelijke verbeterpunten. Dat A4-tje wordt dezelfde week nog aan de organiserende manager van UWV gemaild en gedeeld met de medewerk(st)ers. Wij hebben begrepen dat onze verslagen zeer positief worden ontvangen. En meerdere malen hebben wij kunnen constateren dat onze adviezen worden uitgevoerd.’